PROJEKT „ŚWIŚLINA”

 Na potrzeby budowy zbiornika zaporowego „Wióry” na rzece Świślinie wybudowano osiedle dla pracowników. W 2000 roku kontenery mieszkalne zostały wywiezione, a na miejscu pozostał budynek, który docelowo miał być stołówką. W rzeczywistości służył jako magazyn gromadzonych przez dr inż. Kazimierza Rdzanka spektakularnych okazów paleontologicznych – tropów triasowych przodków dinozaurów. Kolekcja, licząca parę tysięcy okazów, wyjechała do pobliskich Starachowic, gdzie ma być eksponowana.

Jednym z pomysłodawców powstania w dolinie Świśliny placówki naukowo-badawczej jest Stanisław Wójtowicz, zarządzający terenem w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązał się on do poprowadzenia sprawy przekazania budynku od RZGW na rzecz Starostwa Ostrowieckiego, które następnie miałoby udostępnić go Towarzystwu Geologicznemu Spirifer. W późniejszym czasie nad nowo powstałą placówką nadzór sprawowałaby Fundacja Skarby Ziemi Świętokrzyskiej (obecnie w trakcie rejestracji).

 Zadaniem Towarzystwa Geologicznego Spirifer jest przystosowanie i zagospodarowanie budynku do następujących celów:
- przygotowanie ekspozycji dotyczącej geologii regionu wykorzystując gromadzone latami przez członków Stowarzyszenia okazy paleontologiczne i mineralogiczne;
- przygotowanie sali konferencyjnej do prowadzenia spotkań, prelekcji, pokazów slajdów;
- w jednym z pomieszczeń zamierzamy zbudować ogromne akwarium z ekosystemem rafy koralowej;
- priorytetem jest także gromadzenie wydawnictw dotyczących geologii i innych nauk przyrodniczych;
- część pomieszczeń zostanie zagospodarowana  jako pokoje mieszkalne dla pracowników placówki i osób chcących prowadzić badania w regionie (np. dla studentów piszących prace magisterskie).

Dolina Świśliny jest wyjątkowo bogata w zabytki będące świadkami rozwoju przemysłowego regionu: ruiny walcowni w Nietulisku założonej przez Staszica, XIX-wieczny jaz, czy najstarsza na ziemiach polskich papiernia w Witulinie.
Na miejscu znajdowałby się także przewodnik oprowadzający grupy po utworzonej ścieżce dydaktycznej dotyczącej geologii i przyrody tego terenu, zabytków kultury przemysłowej.
Budując tego typu placówkę naukową stwarzamy wspaniałą bazę wypadową dla badaczy tej części regionu świętokrzyskiego: geologów, biologów, geografów i archeologów.
Dzięki temu region zyska cenną ekspozycję dotyczącą geologii. W placówce Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach znajduje się niewielka kolekcja minerałów i skamieniałości. W Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu dział dotyczący geologii prezentuje niski poziom. Powierzchnia budynku pozwoliłaby na gromadzenie zbiorów udostępnianych do dalszych badań. Przyczyniłoby się to w dużym stopniu do ochrony istniejących, nielicznych odsłonięć, niszczonych przez kolekcjonerów amatorów.

Gdyby placówka okazała się samowystarczalna, istnieje możliwość adaptacji kolejnych budynków.
Wśród założycieli Fundacji Skarby Ziemi Świętokrzyskiej znaleźli się:
-Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
-Adam Bodzioch, Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
-Alfred Uchman, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
-Jerzy Bąbel, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
-Stanisław Wójtowicz, RZGW Warszawa, Inspektorat Ostrowiec,
-Przedstawiciele Starostwa Ostrowieckiego, Agencji Rozwoju Lokalnego S.A., pracowni projektowej „Architekt”,
-Stanisław Krupa i Piotr Menducki, Towarzystwo Geologiczne Spirifer.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt. Podaję konto na które można wpłacać pieniądze:
BISE S.A. III oddz. w Warszawie 13701037-3500659-27005-1100-PLN z dopiskiem „Świślina”.