Krakowski Klub Geologiczny Spirifer powstał jesienią 1997 roku, jako oddział istniejącego już od 1989 roku „Spirifera” z Warszawy. Głównym powodem połączenia z warszawiakami była obustronna chęć integracji środowiska studentów geologii i innych nauk przyrodniczych. W grudniu 1999 roku doszło do długo oczekiwanej rejestracji Towarzystwa Geologicznego Spirifer. Wśród głównych celów statutowych znalazły się m.in.:

-                     organizowanie konferencji, seminariów, imprez, Targów, giełd i konkursów w kraju i za granicą

-                     prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej

-                     inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach

-                     prowadzenie działalności doradczej

-                     prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk o ziemi

-                     inicjowanie i popieranie wymiany z zagranicą osób i idei

-                     organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia

-                     propagowanie idei Stowarzyszenia w Polsce i poza jej granicami.

 

Kontakty ze Spiriferem warszawskim są podtrzymywane poprzez organizację giełd, wystaw, pokazów przeźroczy, redagowanie kwartalnika „Otoczak”, wspólne wyjazdy terenowe i realizację innych wspólnych przedsięwzięć.

Działalność na terenie Krakowa polega na organizacji prelekcji powiązanych z pokazem przeźroczy z różnych  stron świata. Dotychczas wraz z prelegentami mogliśmy się przenieść na Półwysep Krymski, Kamczatkę, Madagaskar i do Maroka. Spotkania odbywają się w drugi wtorek miesiąca w Klubie38 na ulicy Budryka 4 .

 W najbliższym czasie planowany jest kolejny wyjazd na Półwysep Krymski i w sierpniu w Ałtaj.