Wydawnictwa geologiczne:

Acta Geologica Polonica www.geo.uw.edu.pl/agp

Paleontologia Polonica www.paleo.pan.pl/pp/pp.htm

Acta Geologica Polonica www.paleo.pan.pl/acta/acta.htm

Przegląd Geologiczny www.pgi.waw.pl/prz_geol/en

Kwartalnik Geologiczny www.pgi.waw.pl/en/public/kwart/kwart_en.htm

Prace PIG www.pgi.waw.pl/en/public/prace/prace_en.htm

OTOCZAK www.geo.uw.edu.pl/KMG/otoczak/otoczak.htm

Ciekawe strony:

Strona poświęcona górom Rosji www.mountain.ru

Klub Tropicieli Dinozaurów www.opm.pl/dino/index.html

Instytut Nauk Geologicznych UJ www2.uj.edu.pl/ING

Koło Młodych Geologów UW www.geo.uw.edu.pl/KMG/index.htm

Strona poświęcona historii wydobycia kruszców miedzi i żelaza w Miedzianej Górze koło Kielc www.republika.pl/pawekrol/lewy.html

Strona Polskiego Centrum Płukania złota www.goldcentrum.pl

MINERAŁY - serwis WWW listy dyskusyjnej