Wyprawa:Ałtaj-dziki świat

Położenie:
Pasmo górskie w Azji Centralnej, znajdujące się na terenie Rosji, Kazachstanu, Mongolii i Chin. Dzieli się na Ałtaj właściwy (Rosja i Kazachstan) oraz Ałtaj Mongolski i Ałtaj Gobijski. Obejmuje liczne pasma i grupy górskie (m.in. Góry Katuńskie i Czujskie), wznoszące się do 4506 m n.p.m. (Biełucha), rozciągające się na przestrzeni 2000 kilometrów, głównie z NW na SE.

Rzeźba gór:
Cechują się rzeźbą alpejską, z głębokimi dolinami i tektonicznymi, śródgórskimi  kotlinami zw. „stepami” (Czujski, Kurajski) z wieloma formami lodowcowymi (U-kształtne doliny, kotły karowe, moreny, piargi, ostańce).
Rzeki, jeziora i lodowce:
Znajduje się tu wiele rzek (najdłuższe: Katuń i Bija-źródła Obu, Buchtarma, Czuja), ponad 3500 jezior (największe: Teleckie i Marka-Kol), ponad 730 górskich lodowców (Mensu- długi na 11 kilometrów) o łącznej powierzchni 646 km?.

Flora i fauna:
70% powierzchni porasta tajga (w zach. części jodłowa, w pd.- modrzewiowa, w pn.- wsch. jodłowo-limbowa), w wyższych partiach - łąki górskie, w częściach pd.- roślinność stepowa. Rośnie tu też obficie żeń-szeń. Obszar ten zamieszkują m.in.: susły, chomiki dżungarskie, górskie rysie indyjskie, sobole, łosie, piżmowce, marale (podgatunek jelenia), niedźwiedzie, rosomaki, syberyjskie kozły górskie, argale (dzikie owce górskie), kuny syberyjskie, pantery śnieżne, a także bardzo wiele gatunków ptaków, ryb i owadów.

Ludność rdzenna
Ałtajczycy (Turcy Ałtajscy), mówiący językami tureckimi. Populacja obecnie licząca niespełna 100 tys. osób dzieli się na grupę północną i południową, zróżnicowaną głównie typem tradycyjnej gospodarki. Grupa północna (m.in. Tuba, Czałkandu, Szorowie) rozwinęła się pod wpływem sąsiednich ludów samodyjskich i keckich. Ludy te zajmują się myślistwem, zbieractwem, a także prymitywnym rolnictwem. Plemiona grupy południowej (m.in. Telengici, Teleuci), w ciągu stuleci mieszające się z Mongołami, prowadzą koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia, zajmując się hodowlą bydła, owiec i koni. Ludy ałtajskie praktykują szamanizm.

Organizator: Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”.
Czas: sierpień/wrzesień 2001 roku.
Patronat medialny: „Góry i Alpinizm”.
Sponsorzy: „Eksplo”, „Agros-Fortuna” i wszyscy, którzy jeszcze zdążą!!!
Potrzebujemy jeszcze czterech par raków na paskach
Kontakt: www.spirifer.most.org.pl
   piotrmenducki@poczta.wp.pl